PROGRAMA ELECTORAL DE L’AGRUPACIÓ D’ELECTORS DE SANT JOAN

PER UN SANT JOAN MILLOR ON ELS CIUTADANS SIGUIN EL CENTRE DE LES POLÍTIQUES  MUNICIPALS: #EndavantSantJoan

L’Agrupació d’Electors de Sant Joan de Labritja neix de la iniciativa i l’empenta ciutadana per canviar l’actual model de gestió municipal, millorant els serveis que l’ajuntament presta als ciutadans i visitants del municipi.

El projecte sorgeix d’un gran nombre de ciutadans del municipi, dels diferents pobles, que han decidit donar una passa endavant  i ser valents i valentes per dedicar el seu temps i esforç a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sant Joan.

Tenim persones preparades, amb ganes i il·lusió, amb idees, i un programa seriós per a fer que Sant Joan avanci, implementant polítiques que resolguin els vertaders problemes de la gent i que permetin una gestió eficient a l’ajuntament, escoltant i fent partícips els ciutadans del municipi de manera proactiva en aquest nou projecte, que és local, sense dependre de ningú més que dels joanins i joanines.

Abans de fer grans projectes i inversions noves, hem d’aconseguir que els serveis actuals que presta l’ajuntament funcionin bé, amb major control i seguiment de les empreses concessionàries perquè els ciutadans de Sant Joan rebin els serveis de qualitat que es mereixen. Totes les propostes que portam en el nostre programa electoral són fruit de les diferents reunions que hem mantingut amb els sectors productius i les associacions del municipi. Plantegem projectes, inversions i millores per a cadascun dels pobles i dels nuclis turístics del municipi.

Amb aquest programa electoral queda palesa la preocupació de l’Agrupació d’Electors de Sant Joan per aconseguir que el municipi sigui un referent respectant el nostre paisatge, el medi ambient, preservant la nostra identitat i amb un bon clima de convivència entre tots els ciutadans. Volem posar solució a problemes endèmics de Sant Joan com la manca de manteniment i de neteja o el problema amb el transport públic, i donar l’impuls definitiu a projectes prioritaris pel municipi que porten molt de temps aturats, i per això serem molt reivindicatius davant les administracions insular, balear i estatal.

Volem aconseguir que Sant Joan sigui un vertader paradís dins d’Eivissa. Així, embellirem els diferents nuclis urbans i turístics, suprimint barreres arquitectòniques, soterrant cablejat de les façanes, renovant el mobiliari urbà, reforçant la seguretat i apostant per les energies renovables. Modernitzarem Sant Joan, agilitzant l’administració, fent-la més transparent i propera als ciutadans.

Un Sant Joan millor és possible si ho fem entre tots. #EndavantSantJoan

1. MESURES A IMPLEMENTAR DURANT ELS PRIMERS 6 MESOS DE GOVERN

1- Per un municipi més net: Impulsarem un Pla de seguiment i control del Servei de recollida de residus amb mesures de conscienciació ciutadana per a fomentar el bon ús dels contenidors, potenciant el reciclatge i la recollida selectiva. Augmentarem la vigilància i sancionarem els infractors.

2- Per un municipi millor mantingut: Farem un Pla de Xoc amb totes les millores de manteniment, reparacions i petites obres que necessita cada poble i nucli turístic. Tot això amb un calendari clar d’execució de totes les millores.

3- Per un bon d’enllumenat públic al municipi: realitzarem un Pla de millora de l’enllumenat públic de cada poble i nucli turístic amb un calendari d’actuacions , potenciant ses energies renovables, eliminant els punts foscos, renovant el cablejat elèctric que dona problemes i substituint totes ses lluminàries per leds. Renovarem les faroles deteriorades i ampliarem la il·luminació a les voreres que no en tenen.

4- Per una major participació ciutadana: Instal·larem una bústia municipal a cada centre social del municipi i als diferents locals municipals perquè els ciutadans puguin deixar queixes, suggeriments o propostes per millorar el municipi i els serveis que presta l’ajuntament. També oferirem aquesta bústia a la Seu Electrònica. Oferirem la retransmissió dels Plens municipals on-line. Realitzarem un Ple ordinari mensual com la resta d’ajuntaments.

5- Per un Ajuntament més transparent: Posarem en marxa un portal de Transparència, senzill, intuïtiu, on qualsevol ciutadà podrà tenir accés a tota la informació municipal: contractes menors, contractes majors, subvencions, ajuts, etc.

6- Per a la reducció dels contractes menors a l’Ajuntament: Farem un Pla de Contractació que permeti reduir la figura dels contractes menors i potenciarem la contractació major per reduir la tramitació administrativa i donar més garantia i estabilitat a la prestació dels serveis que ofereix l’ajuntament.

7- Per unes ordenances municipals actualitzades:  Realitzarem un pla de revisió de totes les ordenances municipals per adaptar-les a l’ordenament jurídic actual i a les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes del municipi.

8- Per un Ajuntament Proper als ciutadans: Mantindrem reunions periòdiques de l’Equip de Govern cada 6 mesos amb la societat civil, als centres socials, i amb les diferents associacions del municipi per fer el seguiment i evolució dels temes i projectes pendents. Treballarem per realitzar una simplificació administrativa de l’ajuntament i l’agilització de tots els tràmits, amb una seu electrònica més senzilla i amb més tràmits.

2. URBANISME, MEDI AMBIENT, NETEJA I MANTENIMENT

9- Realitzarem projectes i inversions de supressió de barreres arquitectòniques a tots els nuclis urbans i turístics del municipi, renovant la senyalització, el mobiliari urbà, millorant la mobilitat per invidents i persones amb diversitat funcional.

10- Soterrarem progressivament les línies aèries dels nuclis urbans i turístics del municipi.

11- Renovarem les lluminàries dels nuclis urbans i turístics amb leds de baix consum eliminant els punts foscs i evitant la contaminació lumínica.

12- Reclamarem al Consell d’Eivissa els canvis normatius necessaris per a poder crear aparcaments nous on fan falta ( Port Sant Miquel, Sa Cala, Portinatx…)

13- Impulsarem el Catàleg de camins públics i realitzarem un Pla amb un calendari de la programació de les reparacions i millores de manteniment de cada camí.

14- Crearem una Zona ludicoesportiva amb banys públics, sales polivalents amb un punt jove a la zona del parc aquàtic de Portinatx.

15- Treballarem per millorar i embellir l’entrada als diferents pobles i nuclis urbans del municipi, revisant l’evacuació de pluvials i millorant la senyalització vertical i horitzontal per garantir la seguretat dels vianants. Millorarem i embellirem els accessos a la platja de Sa Cala, als voltants del camp d’aprenentatge, del centre social i l’església de Sant Vicent amb voreres i parets de pedra.

16- Impulsarem i donarem màxima prioritat a  executar el Vial J de Sant Miquel. 

17- Posarem sol públic a disposició per a la construcció de vivendes socials en el municipi.

18- Remodelarem la Plaça de Sant Miquel per a que sigui amigable per la infància, la joventut i la gent gran.

19- Renovarem el paviment que puja al Puig de Missa de Sant Miquel.

20- Ampliarem el Centre Social de Sant Llorenç, fent un despatx per a la directiva, ampliant la cuina i deixant un espai per la Comissió de Festes de Sant Llorenç i altres espais polifuncionals. Construirem un espai d’oci ifanto-juvenil i familiar devora del centre social.

21- Contemplarem una partida de 150.000€ per a pressupostos participatius on els vesins i vesines podran decidir quins projectes volen que es realitzin a cada parròquia.

22- Crearem la brigada de manteniment municipal sota la direcció de l’actual responsable de manteniment que puguin portar al dia les petites tasques de manteniment a tot el municipi.

23- Implementarem la Línia Verda per resoldre ràpidament les incidències que comuniquin els ciutadans i com a eina de conscienciació i educació de la ciutadania.

24- Soterrarem els punts de recollida de residus que generen més impacte visual i males olors. Redistribuirem els punts de recollida de manera consensuada amb es vesins.

25- Impulsarem s’EDAR de Portinatx com a projecte prioritari, exigint la implicació del Govern Balear i del Consell d’Eivissa.

26- Demanarem al Govern una revisió de l’estat de les depuradores del municipi, exigint que totes facin una depuració tercièria. i demanarem al Consell que assumeixi la gestió integral de l’aigua amb una dotació adequada.

27- Exigirem al Consell Insular un Subparc de bombers a Sant Joan. Posarem a disposició terrenys municipals per això.

28- Prioritzarem l’ús d’aigua dessalinitzada per abastiment dels nuclis urbans i turístics, i reservarem l’ús d’aigua subterrània per a períodes de màxima demanda.

29- Treballarem per a la reducció de les fuites d’aigua  de la xarxa pública per baix des 17% tal i com ens vàrem comprometre al signar el Pacte per l’Aigua a Eivissa.

30- Actualitzarem les ordenances existents per a potenciar mesures d’estalvi d’aigua i bonificar a les famílies vulnerables, discapacitats, famílies nombroses i monoparentals. A més revisarem la possibilitat d’enganxar a la xarxa d’aigua dessalinitzada  a aquells propietaris que estiguin a prop de la línia general.

31- Impulsarem la connexió d’aigües brutes a les depuradores eliminant progressivament els pous negres i la separació d’aigües pluvials i residuals per evitar el col·lapse de les depuradores en època de pluges i treballarem perquè les aigües depurades es puguin reutilitzar per a usos agrícoles. A més impulsarem l’ús d’aigües regenerades per a la neteja de carrers, reg de parcs i jardins i recàrrega d’aqüífers.

32- Instal·larem un punt verd al municipi.

33- Farem un Pla d’embelliment i millora dels espais públics del municipi.

3. CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

34- Realitzarem un conveni amb el Bisbat que permeti reformar el Teatre de Sa Cala i potenciarem el seu ús cultural.

35- Aprofitarem les instal·lacions municipals existents perquè les diferents associacions culturals o colles de ball pagès, etc., que necessitin un espai el puguin tenir.

36- Cercarem fórmules per incentivar l’activitat de ses colles de ball pagès i fer germanor. Simplificarem la gestió de les subvencions i augmentarem la seva dotació.

37- Posarem en valor el nostre patrimoni natural i cultural del municipi.

38- Crearem línies d’ajuts per als propietaris de bens  patrimonials catalogats.

39- Crearem l’Escola Municipal de música que permeti impulsar una banda municipal i un cor.

40- Treballarem per digitalitzar l’Arxiu Municipal i el Registre Civil per agilitzar la recerca d’expedients antics, les tasques dels investigadors i agilitzar els tràmits administratius.

41- Treballarem per ampliar l’horari de la biblioteca de Sant Joan i col·laborarem amb la conselleria d’educació i amb el Consell Insular per ampliar la biblioteca del CEIP Balansat traslladant allí la biblioteca de la xarxa insular de biblioteques del Consell i obrint totes les tardes.

42- Cercarem aliances amb els vesins de les instal·lacions esportives municipals per a disposar de major aparcament i per poder ampliar les instal·lacions amb espais polifuncionals.

43- Modernitzarem el sistema de gestió de les instal·lacions esportives municipals.

44- Promocionarem les activitats esportives entre la població escolar.

45- Millorarem les ajudes als clubs esportius i als esportistes individuals del municipi.

46- Potenciarem el triatló, aquatló, Trikids, la Cursa de Montanya, les competicions de BTT i de bicis de carretera. Ampliarem l’oferta esportiva a altres disciplines. Ampliarem els recursos per a la pràctica de l’atletisme en el municipi. 

47- Obrirem els centres educatius per les tardes perquè els nens i nenes del municipi puguin realitzar tallers i utilitzar ses pistes esportives.

4. TURISME, ECONOMÍA I COMERÇ

48- Potenciarem el nostre municipi com a destí de turisme familiar, esportiu, cultural, gastronòmic, posant en valor el nostre patrimoni natural i històric, de manera coordinada amb les associacions de vesins, hotels, hotels rurals, agroturismes, i amb tots els sectors productius del municipi, per fer una promoció turística coordinada donant difusió a les plataformes on-line.

49- Coordinarem la promoció turística del nostre municipi amb el Departament de Promoció Turística del Consell.

50- Farem millores als diferents nuclis turístics per a embellir-los.

51- Oferirem web cam per saber l’estat de les principals platges del municipi i també Wifi gratuït  a les principals platges i places públiques.

52- Potenciarem el manteniment i neteja de les platges durant l’hivern.

53- Posarem punts d’informació turística tàctils on-line als diferents nuclis turístics i pobles.

54- Recuperarem i senyalitzarem correctament es vell camí que unia Balansat amb el Port de Balansat com a camí peatonal i per a bicis.

55- Condicionarem y modernitzarem es recorregut des camí peatonal que uneix es Port de Sant Miquel, Es caló des moltons, passa pes pas de s’illa i arriba a sa Torre des Molar.

56- Redactarem el projecte per al bombeig de la renovació d’aigua al Port de Sant Miquel.

57- Modernitzarem es passeig marítim des port de Sant Miquel perllongant-lo fins a baix de l’hotel Galeón.

58- Instal·larem  zones d’ombra a les principals platges amb tarima de fusta i caseta per a emmagatzemar el material per a poder fer exercici.

59- El polígon industrial de Sant Joan serà una prioritat perquè els empresaris que vulguin emprendre o els que vulguin canviar l’emplaçament de la seva indústria ho puguin fer i donarem suport i assessorament a les persones que vulguin emprendre en el municipi.

60- Contemplarem bonificacions a l’IBI de propietaris i locals que instal·lin plaques fotovoltaiques i als edificis que facin una rebaixa a la qualificació energètica.

61- Revisarem l’ordenança reguladora del mercadets municipals i l’ordenança fiscal per a dotar la seva gestió de major transparència i poder obrir el mercadet de Sant Joan tan aviat com sigui possible.

62- Comprarem tisores de fusta amb tendals per unificar les paradetes quan es fan festivals gastronòmics.

63- Realitzarem un calendari de festes, fires, concerts coordinats amb els diferents municipis  i entre els pobles de Sant Joan per evitar solapaments.

5. TRANSPORT I MOBILITAT

64- Treballarem per ampliar la xarxa de carrils bici que connectin els diferents nuclis de població i nuclis turístics del municipi, aprofitant prioritàriament camins existents.

65- Instal·larem punts de recàrrega de vehicles elèctrics a través de plaques solars a Sa Cala, Sant Miquel i Port de Sant Miquel.

66- Treballarem per treure llicències de taxis adaptats i de 7 places permanents. Millorarem les parades  de taxis amb una senyalització vertical i horitzontal i zones d’ombra.

67- Renovarem les marquesines  de les parades urbanes d’autobus i instarem al Consell Insular a realitzar un Pla de parades segures, iluminades i que protegeixin de les inclemències del temps per tot el municipi.

68- Treballarem per posar en marxa el servei de grua i donarem llicències de guals.

69- Utilitzarem la bossa de KM del Consell per a transports espacials que se necessitin en el municipi.

70- Exigirem al Consell que s’ampliïn les freqüències del transport públic en els diferents pobles del municipi.

71- Posarem un mini bus elèctric  que faci ruta circular per connectar els diferents pobles del municipi i les instal·lacions esportives, el punt jove i els punts lúdicesportius.

6. EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS

72- Exigirem i reivindicarem a la Conselleria d’Educació la construcció d’un nou edifici pel CEIP Torres de Balàfia amb els patis, gimnàs i els espais comuns necessaris com a la resta de centres educatius, amb possibilitat d’oferir menjador escolar. 

73- Construirem una nova escoleta 0-3 anys exigint al Govern Balear i al Consell la seva implicació i ajuda.

74- Reclamarem i exigirem a la Conselleria d’educació que realitzi un pla d’actuació en els nostres centres educatius per a la supressió de barreres arquitectòniques, la substitució dels tancaments, la implantació de mesures d’eficiència energètica, etc.

75- Exigirem a la Conselleria d’educació per poder posar en marxa el Servei de menjador escolar al CEIP Balansat.

76- Posarem en marxa el Ple infantojuvenil.

77- Treballarem per ampliar els horaris de l’escoleta permetent major conciliació laboral.

78- Ampliarem les quanties de les beques per a estudiants.

79- Exigirem a la Conselleria de Salut la presència d’una ambulància tot l’any a Sant Joan.

80- Farem millores en els edificis dels centres de salut i renovarem el seu mobiliari.

81- Potenciarem les activitats intergeneracionals.

7. SEGURETAT

82- Treballarem per dimensionar la plantilla de la policia Local a la realitat del municipi, ampliant l’actual plantilla de manera que hi pugui haver servei de policia local les 24 h.

83- Reforçarem la col·laboració amb els municipis vesins per a millorar de la seguretat ciutadana i el compliment de les ordenances municipals.

84- Millorarem les dependències policials adaptant-les a les necessitats del cos i reclamarem i exigirem a l’Estat el reforç de la Guàrdia civil a Sant Joan amb unes instal·lacions adequades.

8. JOVENTUT,  OCI I GENT GRAN

85- Promourem activitats d’oci juvenil durant tot l’any i ampliarem les activitats de l’escola d’estiu municipal reservant places per a infants amb diversitat funcional.

86- Crearem un Punt Jove a Sant Miquel.

87- L’ajuntament contractarà directament el muntatge de so, il·luminació i escenari per les diferents festes de poble i esdeveniments com fires gastronòmiques.

88- Renovarem i ampliarem els parcs infantils perquè siguin inclusius, tinguin espais d’ombra, fonts d’aigua, il·luminació suficient i siguin acollidors per a les famílies.

89- Crearem el programa “Sant Joan en Gran” dirigit a fer caminades i activitats socioculturals per a la gent major del municipi.